Brand's

Skip To Content

Share To:

Đối tượng sử dụng

Sinh viên

Bước vào mùa thi, các bạn sinh viên thường phải đối mặt với áp lực thi cử, học hành làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng tiếp thu bài giảng. Sản phẩm BRAND’S®chứa các thành phần đã được chứng minh giúp bồi bổ sức khỏe để bạn tập trung học tập hiệu quả hơn.

Đề nghị sử dụng: