Brand's

Skip To Content

Share To:

Thành phần

Nguyên liệu

Tinh chất gà

Tinh chất gà được chiết xuất và cô đặc từ những con gà khỏe mạnh, chất lượng.

Đề nghị sử dụng:

>